Sponsors & partners

  • Gold - waarde van 5.000 euro waarvan maximaal 1.000 in natura

  • Silver  - waarde van 2.500 euro waarvan maximaal 500 euro in natura

  • Bronze - waarde van 1.000 euro waarvan maximaal 200 euro  natura

Waarom
EventingPro heeft tot doel om met partners & sponsors de 
eventingsport in Nederland op een hoger plan te brengen. Een 
levendige community (5.000 deelnemers) van en voor eventing addicts & enthusiasts staat ter beschikking aan partners die 
aansluiten op de waarden 'avontuurlijk, beleving, teamwork, 
professioneel en proactief'

De opties
EventingPro werkt bij voorkeur met partner & sponsor 
pakketten om een langdurige en wederkerige relatie te kunnenopbouwen. We hanteren daarbij de volgende pakketten: gold, silver & bronze! Daarnaast is het ook mogelijk om te adverteren op onze website en in onze maandelijkse nieuwsbrief.
 
Hoe
In onderling overleg wordt een maatwerk pakket samengesteldwelke we schriftelijk vastleggen. Vervolgens zal periodiek contact plaatsvinden om de partnership te optimaliseren en naar wederzijdse tevredenheid uit te voeren.
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

© 2020. Proudly created with Wix.com